Privacybeleid

Laatst gewijzigd: 25 oktober 2021

 

Chaos2Work B.V. | EQTONIQ, gevestigd aan High Tech Campus 9, 5656 AE Eindhoven Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Chaos2Work B.V. | EQTONIQ
www.eqtoniq.com
High Tech Campus 9
5616 AE Eindhoven
Nederland
+31 6 518 70 917

Voor de toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2017 is de manager gegevensbescherming Bert Smeets. Zijn contactgegevens zijn: info@eqtoniq.com

 

Informatie die wij van u kunnen verzamelen
EQTONIQ kan uw persoonsgegevens verzamelen wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens persoonlijk aan ons heeft verstrekt. De persoonsgegevens die wij opslaan zijn:
  • Naam
  • Adres
  • (Mobiel) telefoonnummer
  • E-mailadres

Daarnaast kunnen wij tijdens een opdracht persoonlijke of zakelijke scans voor u of uw bedrijf uitvoeren. Op basis van deze scans genereren wij rapportages. De resultaten van de scans en rapportages slaan we op. Hoe we dat doen leest u aan het einde van deze privacyverklaring.

 

Met welk doel verwerken wij uw gegevens

EQTONIQ kan uw persoonsgegevens verwerken voor het volgende doel:

Het uitvoeren van een overeenkomst

 

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

De resultaten van een persoonlijke scan worden 5 jaar bewaard. Na vijf jaar worden de resultaten geanonimiseerd.

Persoonsgebonden rapportages of rapportages met informatie die herleidbaar is tot persoonsgegevens worden niet langer dan 2 jaar bewaard.

 

Delen of openbaar maken van uw informatie

EQTONIQ verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden na uw persoonlijke toestemming en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u.

 

Cookies of vergelijkbare technologieën

EQTONIQ gebruikt cookies of vergelijkbare technieken om bezoeken aan haar website op te slaan.

Cookies

Wij gebruiken cookies of vergelijkbare technologieën (zoals webbakens en JavaScript) om trends te analyseren, de website te beheren, de bewegingen van gebruikers op de website te volgen en demografische informatie over ons gebruikersbestand als geheel te verzamelen. Voor meer informatie over hoe wij cookies op onze website gebruiken en hoe u uw cookievoorkeuren kunt beheren, raadpleegt u ons Cookiebeleid.

Adverteren

Wij werken soms samen met een extern advertentienetwerk om onze advertenties op andere sites weer te geven. Onze advertentienetwerkpartner gebruikt cookies en web beacons om informatie te verzamelen over uw activiteiten op deze en andere websites om u gerichte reclame te bieden op basis van uw interesses. Als u niet wilt dat deze informatie wordt gebruikt om u gerichte advertenties aan te bieden, kunt u zich afmelden door hier te klikken: http://www.youronlinechoices.eu. Merk op dat u zich hiermee niet afmeldt voor het ontvangen van advertenties. U blijft algemene advertenties ontvangen.

 

Persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen

U hebt het recht om uw gegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door EQTONIQ en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u toe te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@eqtoniq.com.


Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Gelieve uw pasfoto, MRZ (d.w.z. de machine leesbare zone onderaan uw paspoort), uw paspoortnummer en uw burgerservicenummer zwart te maken. Dit is om uw privacy te beschermen. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

EQTONIQ wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

EQTONIQ neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Alle Persoonsgegevens worden beschermd door middel van passende fysieke, technische en organisatorische maatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@EQTONIQ.com

  • Persoonlijke informatie wordt opgeslagen op computerservers in een gecontroleerde, veilige omgeving, beschermd tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking.
  • Resultaten van persoonlijke scans worden gecodeerd opgeslagen op een computersysteem met beveiligde toegang.
  • Elk persoonlijk rapport wordt versleuteld opgeslagen in een systeem met beveiligde toegang